Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Casengo heeft de juiste tools om de AVG/GDPR in de praktijk na te leven.


De wet

Klanten moeten controle kunnen uitoefenen:

  1. Recht om in te zien
  2. Recht om te wijzigen
  3. Recht om vergeten te worden
  4. Recht om gegevens over te dragen
  5. Recht op informatie

Klantinformatie doorsturen

Agents zijn in staat om via het nieuwe privacy management menu klant data op te sturen naar de klant in een zip bestand inclusief alle klant communicatie en bijlage’s.

Screenshot van het nieuwe contact menu met Manage privacy als optie.


Screenshot van het nieuwe privacy management menu.Klantinformatie verwijderen

Daarnaast zijn agents in staat om alle klant-data inclusief bijlage’s volledig te verwijderen van het systeem. deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

Screenshot van het menu om een klant volledig te verwijderen.Cookies

De casengo.com website heeft een cookie manager. Hier kan de bezoeker zelf kiezen welke cookies actief zijn.

De casengo chat widget heeft uitsluitend functionele cookies. Het gaat hierbij om:

JSESSIONID en casengo-inline die beide worden gezet voor 30 dagen.

Deze cookies houden alleen bij of er een gesprek gaande is tussen een website-bezoeker en de Casengo applicatie.


Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben een standaard verwerkingsovereenkomst opgesteld, welke voldoet aan de regels en wetten van de AVG, zie Casengo Data Processing Addendum - PDF. Per 25 mei 2018 deze verwerkingsovereenkomst van kracht en daarmee van toepassing op onze dienstverlening. Op verzoek verstrekken wij onze klanten een getekende versie van deze verwerkingsovereenkomst.


Ben jij een consument en wil je al jou persoonlijke gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op met het bedrijf dat Casengo gebruikt als customer support software.


Heb je vragen of feedback? Neem dan contact op.